Kapitel 27: TYST..........


I början av 2006 hade jag ringt in till radion och pratat om organdonation..........
Det bidrog till att lokaltidningarna ville skriva om Melans väg till nya lungor.......
I mars 2006 kom det reportrar från båda morgontidningarna med fotografer och allt.......

Melan fick berätta om sitt vardagsliv och den slitsamma väntan på Telefonsamtalet hon både ville och inte ville skulle komma....
En av reportrarna frågade hur länge man kunde vänta innan det var försent.......
Melan frågade mig senare på kvällen hur lång tid hon hade på sig innan det var för sent och jag kunde inte svara......

I april hade Mela så stora problem med sin mage att hon inte stod ut längre....
Vi rådfrågade hennes läkare i Uppsala som ändå var specialist på CF men hon ville bara att vi skulle fortsätta att vara återhållsam med framför allt gluten.......
En kirurg kände på magen men sa att den kändes normal om än svullen.
Inga riktiga undersökningar gjordes och det kändes inte riktigt som hon togs på allvar........

Den 28 April kom vi till Lungkliniken och hennes läkare där för att han skulle känna på magen och framför allt lyssna....
Han hörde inga tarmljud och remitterade henne till kirurgen på akuten......
Kirurgen tyckte att hon skulle ha lavemnag och sen fick vi åka hem.......


RSS 2.0