Kapitel 25: UNDER KAN SKE......


Under kan tydligen ske för att med hjälp av expojkvännen och duktiga läkare kämpade hon sig ur respiratorn och infektionen...
Under tiden på IVA hade de dessutom vant henne av med ketogan och satt henne på betydligt mindre doser av Metadon.
Detta gjorde att vi kunde hålla ångesten någolunda i schack och förebygga infektioner mera.
För första gången på nästan ett år var hon nästan drogfri.

Blev efter ett par veckor flyttad till lungkliniken där hon visserligen stannade ganska länge men vi hade dagpermissioner...
Första natten hemma var nervös för mig och jag sov inte mycket...
Hon hade saturationsmätare (som mäter syresättningen i blodet) på sig och den larmande om den blev för låg.....

Vi återgick så småningom till den vardagliga lunk vi så länge hade trampat runt i....
Ettårsdagen på väntelistan kom och gick och vad kunde vi göra annat än vänta?.............

Jag bevakade infektionsrisken noggrant och tog prover flera gånger i veckan.....

RSS 2.0